De Persconferentie van gezondheidsministerie vanuit Gaza

Bron: Ministerie van gezondheid – 10 december 2023 ~~~

Het nieuws waarover de westerse media NIET berichten – de persconferentie van het Gezondheidsministerie (MOH) van vandaag vanuit Gaza:

šŸ”¹ De IsraĆ«lische misdaad en genocide op de bevolking van de Gazastrook is onbeschrijfelijk en gaat de grenzen van het redelijke te buiten. Het beĆ«indigen van de Palestijnse aanwezigheid met Amerikaanse en Europese steun is onmenselijk.

šŸ”¹De afgelopen uren heeft de bezetting 20 afschuwelijke bloedbaden aangericht en hele families uitgeroeid. We hebben tientallen oproepen ontvangen van burgers in woonwijken en scholen, waaronder de Khalifa School in het noorden van Gaza, waar de bezetting een afschuwelijk bloedbad aanrichtte dat het leven kostte aan tientallen martelaren en gewonden die doodbloeden, en de ontheemden daar verkeren in een catastrofale situatie zonder water, voedsel en behandeling.

šŸ”¹ Een ambulance was het doelwit toen deze bezig was met het evacueren van gewonden in het gebied van het Gaza Europees Ziekenhuis, wat leidde tot de verwonding van twee paramedici en schade aan de ambulance. Dit brengt het aantal doelwitvoertuigen op 57 ambulances.

šŸ”¹210 martelaren en 2.300 gewonden hebben ziekenhuizen bereikt. Een groot aantal slachtoffers ligt nog onder het puin en op de wegen.

De tol van de Israƫlische agressie steeg tot 17.700 martelaren en 48.780 gewonden op 7 oktober.

Het aanvallen en vernietigen van ziekenhuizen is altijd al een rode lijn geweest en een misdaad onder het internationaal humanitair recht, Maar de Israƫlische bezetting heeft deze grens meerdere keren overschreden en haar oorlog tegen ziekenhuizen, ambulances en medische teams gaat door voor de ogen en oren van de wereld, zonder een vinger uit te steken om de mensheid te redden.

De Israƫlische bezetting blijft Kamal Adwan en het Al-Awda ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook belegeren. In de afgelopen uren hebben sluipschutters van de bezetting die het Al-Awda Ziekenhuis belegerden twee gezondheidswerkers gedood en veel zwangere vrouwen gedood en verwond toen ze bij het ziekenhuis aankwamen om te bevallen.

šŸ”¹ Zwangere vrouwen in het noorden van Gaza kunnen geen gebruik maken van de kraamzorg in het Al Awda Ziekenhuis, waardoor ze zullen sterven en hun foetussen zullen sterven.

šŸ”¹ De inwoners van Noord-Gaza worden van huis tot huis en van school tot school uitgeroeid en gewonden sterven omdat ziekenhuizen belegerd en buiten dienst zijn.

šŸ”¹Ziekenhuizen in het zuiden van Gaza hebben hun capaciteit verloren en staan machteloos tegenover de enorme aantallen gewonden en tientallen gewonden verliezen het leven.

šŸ”¹ De IsraĆ«lische bezetting verdrijft voor de tweede keer opzettelijk oncologiepatiĆ«nten van behandelingsplaatsen, want de patiĆ«nten en het personeel werden voor de eerste keer gedwongen om het Turks-Palestijnse Vriendschapsziekenhuis te evacueren onder directe bombardementen. Ze werden overgebracht naar het Dar Al-Salam ziekenhuis in Khan Yunis, waar de bezettingstroepen arriveerden, die het leven van de patiĆ«nten in gevaar brachten en hen dwongen het te verlaten, en nu zijn ze hier. Zonder enige locatie, waardoor ze het risico lopen om te sterven. We hebben tientallen patiĆ«nten verloren na de eerste en tweede verplaatsing van oncologiepatiĆ«nten omdat ze geen behandeling en gezondheidszorg kregen.

De Israƫlische bezetting arresteerde drie paramedici en nam de ambulances met de volgende nummers in beslag: 30-606-50, 32-881-50 en 32-812-50

We waarschuwen tegen de poging van de bezetting om ambulances te misbruiken voor haar militaire operaties in de Gazastrook en we bevestigen dat het gebruik van ambulances voor vijandelijkheden in strijd is met het internationaal humanitair recht, maar de criminaliteit van de bezetting heeft alle grenzen overschreden.

De Israƫlische bezetting arresteert nog steeds 36 gezondheidswerkers, onder leiding van Dr. Muhammad Abu Salamiya, directeur-generaal van het Al-Shifa Medical Complex, onder onmenselijke omstandigheden.

De Israƫlische bezetting richtte zich opzettelijk op 132 gezondheidsinstellingen en stelde 22 ziekenhuizen en 46 gezondheidscentra buiten werking.

De Israƫlische agressie tegen het gezondheidssysteem leidde tot de dood van 295 gezondheidswerkers en de verwonding van honderden van hen.

šŸ”¹ Op de 75e verjaardag van de aanname van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december valt, roepen we de vrije wereld op om een einde te maken aan de agressie en genocide waaraan ons volk wordt onderworpen, om de mensheid te redden.

We roepen ook gezondheidsinstellingen over de hele wereld op om activiteiten te organiseren (Solidariteitsweek met de Gezondheidssector) om de misdaden van de Israƫlische bezetting en de voortdurende oorlog aan de kaak te stellen. Tegen ziekenhuizen, ambulances en gezondheidsteams

šŸ”¹ We roepen medische teams over de hele wereld op om de Gazastrook te bereiken om de gewonden te redden, vooral orthopedisch zieken.

šŸ”¹ We bevestigen dat het mechanisme dat gebruikt wordt om de gewonden te evacueren nog steeds beperkt en steriel is en bijdraagt aan het doden van honderden gewonden. We eisen dat er een effectief mechanisme wordt gevonden voor behandeling in het buitenland om het leven van de gewonden te sparen.

šŸ”¹ We roepen alle instellingen op om onmiddellijk de medicijnen en brandstof te leveren die nodig zijn om het Al-Shifa Medisch Complex te laten draaien, dat de enige hoop is voor de behoeften van de gewonden en zieken in het noorden van Gaza.

We roepen gezondheidspersoneel, gepensioneerden, afgestudeerden en studenten van alle gezondheidsspecialismen op om onmiddellijk aan de slag te gaan in de noordelijke ziekenhuizen, het Nasser ziekenhuis en het Europese ziekenhuis in Khan Yunis.

We herhalen onze oproep aan partners in de gezondheidszorg om medische posten en mobiele klinieken op te zetten om de ontheemden in de westelijke regio’s van Khan Yunis en Rafah te verzorgen.

We doen een beroep op internationale instellingen om snel materiaal voor het testen van bloedvirussen ter beschikking te stellen om de veiligheid van bloedeenheden en de veiligheid van het vervoer ervan naar de gewonden en zieken te garanderen.

We eisen dat er een veilige humanitaire corridor komt zodat grote hoeveelheden medische hulp en brandstof alle ziekenhuizen in de Gazastrook kunnen bereiken.