Nicaragua dringt er bij 4 westerse landen op aan hun medeplichtigheid aan genocide in Gaza te stoppen

Bron: Al Mayadeen English 5 februari 2024 ~~~

Nicaragua stelt dat de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Canada hardnekkig hun verantwoordelijkheden negeren en “Israel” bijstaan in het schenden van het internationaal recht.

Nicaragua heeft de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Canada formeel op de hoogte gesteld van hun verantwoordelijkheid onder internationaal recht met betrekking tot de Israëlische agressie tegen Palestijnen, met name in Gaza.

In een verklaring benadrukte het Centraal-Amerikaanse land dat (de regeringen van) deze landen verantwoordelijk zijn voor “grove en systematische schendingen van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide, het internationaal humanitair recht en het gewoonterecht”.

De beschuldigingen hebben specifiek betrekking op de wetgeving inzake bezetting in de bezette Palestijnse gebieden, met de nadruk op de Gazastrook.

Nicaragua heeft in een diplomatieke mededeling de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Canada eraan herinnerd dat het Internationaal Gerechtshof op 26 januari 2024 heeft bepaald dat bepaalde claims van Zuid-Afrika in verband met Israëlische acties tegen Palestijnen aannemelijk zijn. I

In het bijzonder erkende de rechtbank het aannemelijke dat de Palestijnen het recht hebben op bescherming tegen genocide en daarmee samenhangende verboden handelingen zoals beschreven in Artikel III.

Hoewel de Beschikking tot Voorlopige Maatregelen van het Hof geen definitieve uitspraak over de hoofdzaak is, erkende het ICJ, op basis van openbaar beschikbaar bewijs, dat het aannemelijk is dat “Israël” de Genocideconventie schendt, aldus de verklaring.

De vaststelling van het Internationaal Gerechtshof dat genocide in de Gazastrook aannemelijk is, zou in overeenstemming moeten zijn met de beoordeling van de internationale gemeenschap, gezien hun kennis van de feiten die leiden tot de conclusie van het Hof, voegde het eraan toe.

De verklaring benadrukte verder dat de verplichting om genocide te voorkomen in werking treedt wanneer er een risico of aannemelijkheid bestaat dat het zich voordoet, een voorwaarde die nu boven alle twijfel en betwisting verheven is.

“In die zin heeft Nicaragua er bij de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Canada op aangedrongen om onmiddellijk te stoppen met de levering van wapens, munitie, technologie en/of onderdelen aan Israël, aangezien het aannemelijk is dat deze gebruikt zouden kunnen zijn om schendingen van het Genocideverdrag mogelijk te maken of te plegen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot daden van genocide, pogingen tot genocide, medeplichtigheid aan genocide en samenzwering om genocide te plegen,” zo luidde de verklaring.

In de verklaring werd ook benadrukt dat de levering van militaire wapens en andere hulp die mogelijk gebruikt kunnen worden in de aanhoudende genocide sinds 7 oktober niet is gestopt of afgenomen.

Bovendien heeft Nicaragua aan deze regeringen herhaald dat de verantwoordelijkheid van een staat om te voorkomen en de overeenkomstige plicht om actie te ondernemen onmiddellijk ontstaat wanneer de staat zich bewust wordt of redelijkerwijs bewust had moeten zijn van een aanzienlijk risico dat genocide wordt gepleegd, voegde het eraan toe.

VK, Duitsland, Nederland en Canada helpen “Israël” bij het niet verlenen van internationale hulp

Het Centraal-Amerikaanse land waarschuwde dat de recente verklaringen van deze regeringen over de opschorting van fondsen aan de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) onthullen dat, in de huidige context, de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Canada volharden in het negeren van hun verantwoordelijkheden en actief “Israël” helpen bij het schenden van het internationaal recht.

Deze situatie brengt ernstige en onmiddellijke schade toe aan het Palestijnse volk, vooral die in Gaza, en aan de wereldgemeenschap als geheel, voegde het eraan toe in zijn verklaring.

Nicaragua benadrukte dat dergelijke acties bijdragen aan de collectieve bestraffing van Palestijnen en in lijn zijn met het kennelijke doel om hen te dwingen de bezette Palestijnse gebieden te verlaten, in het bijzonder Gaza, terwijl hun recht op zelfbeschikking wordt belemmerd.

In reactie op het stopzetten van de UNRWA-financiering heeft Nicaragua deze regeringen formeel schriftelijk laten weten dat het alle nodige maatregelen zal nemen, in overeenstemming met het internationaal recht, waaronder mogelijk een beroep op het Internationaal Gerechtshof.

De regering van Verzoening en Nationale Eenheid herhaalde haar niet aflatende toewijding aan het handhaven van de Rechtsorde op mondiaal niveau, door te pleiten voor de vreedzame oplossing van oorlogen, concludeerde de verklaring.

Diverse donorlanden hebben onlangs de financiering van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen opgeschort nadat de Israëlische bezetting beweerde dat sommige medewerkers van de UNRWA deelnamen aan de operatie Al-Aqsa Flood van het Palestijnse verzet op 7 oktober.

Eerder vandaag zei de commissaris-generaal van UNRWA, Philippe Lazzarini, tijdens een interview voor de Financial Times dat “Israël” geen bewijs heeft geleverd om zijn beschuldigingen tegen het agentschap te ondersteunen.

Dit gaat gepaard met een trend om de geloofwaardigheid van de organisatie te stigmatiseren nadat “Israël” 12 van haar leden ervan beschuldigde betrokken te zijn bij de operatie van 7 oktober uitgevoerd door het Palestijnse Verzet. Als gevolg hiervan heeft een groot aantal landen, geleid door voornamelijk de Verenigde Staten, ervoor gekozen om de organisatie te ontmantelen voordat er enig onderzoek heeft plaatsgevonden en zonder dat er enig bewijs is geleverd.


gerelateerd (berichten in subarchief ‘Palestina’):