Het licht van de vrijheidstunnel schijnt in de richting van bevrijding

Bezettingstroepen grijpen Munadil Naf’at en Ayham Kamamji in Jenin

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network
samidoun.net 18 september 2021 ~~~

In de vroege ochtenduren van 19 september hebben Israëlische bezettingstroepen de zelfbevrijde Palestijnse gevangenen, Ayham Kamamji en Munadil Naf’at, opnieuw gearresteerd nadat de bezettingstroepen een huis in Jenin hadden belegerd. Jongeren in Jenin gingen de confrontatie aan met de bezettingstroepen en verzetten zich tegen hun invasie in de stad; de bezettingstroepen grepen ook twee gehandicapte inwoners van Jenin en een andere jonge Palestijnse man, aldus de Palestijnse media.

De binnenvallende bezettingstroepen verwondden ook een jonge Palestijnse man en schoten hem in het been toen zij de stad Jenin vanuit verschillende punten binnenvielen. Eerder op de dag organiseerden Palestijnen in Jenin verschillende marsen en demonstraties ter ondersteuning van de twee zelfbevrijde gevangenen en hun vier kameraden, Mahmoud al-Ardah, Mohammed al-Ardah, Zakaria Zubaidi, en Yaqoub Qadri, die een week eerder door de Israëlische bezetting opnieuw werden gearresteerd.

Wij hebben alle reden om aan te nemen dat Ayham Kamamji en Munadil Naf’at door de Israëlische ondervragers aan ernstige martelingen en mishandelingen zullen worden onderworpen, vooral gezien de afranselingen die Mohammed en Mahmoud al-Ardah, Qadri en Zubaidi hebben ondergaan, waarbij Zubaidi een gebroken kaak en gebroken ribben heeft opgelopen. Intussen blijven de Palestijnse gevangenen zich verzetten tegen de zware straffen die hen na de ontsnapping van hun broeders zijn opgelegd, waaronder het ontzeggen van familiebezoek, het ontzeggen van de toegang tot de “kantine” (gevangeniswinkel), en isolatie en eenzame opsluiting.

Het is van cruciaal belang te blijven organiseren, demonstreren en protesteren om de voor onmiddellijke vrijlating van de zes helden van de vrijheidstunnel en alle 4.650 Palestijnse politieke gevangenen in Israëlische gevangenissen te strijden en het te eisen.

De heldhaftigheid van de zes Palestijnse gevangenen, die negen maanden lang met alle mogelijke hulpmiddelen hun vrijheidstunnel groeven, maakte duidelijk dat de Zionistische bezetting, ondanks haar technologische en militaire voordelen, allesbehalve onoverwinnelijk is. De Palestijnse wil naar vrijheid en de onoverwinnelijke geest waren in staat om met geïmproviseerd gereedschap een uitweg te vinden uit de gevangenis van Gilboa, die voorheen bekend stond als een ondoordringbare vesting.

In hun gesprekken met hun advocaten maakten Mahmoud en Mohammed al-Ardah, Yaqoub Qadri en Zakaria Zubaidi duidelijk dat zij de vrijheid nooit zouden opgeven en dat hun zelfbevrijdingsoperatie hun lijden waard was. Zij maakten de bezettingstroepen zelf, het Palestijnse en Arabische volk en de wereld duidelijk dat de militaire macht van de bezetter kan worden overweldigd door de creativiteit van de Palestijnse menselijkheid.

Voortbouwend op de ervaringen van Palestijnse gevangenen die zichzelf in het verleden hebben bevrijd, legden zij de afbrokkelende bouwwerken van de Israëlische bezetting bloot en dwongen hen tientallen miljoenen dollars te verspillen in hun massale klopjacht. Hun dapperheid en inzet voor de vrijheid wordt gevierd in heel Palestina, van de rivier tot de zee, en overal ter wereld. Lepels – symbolen van het roestige keukengereedschap dat zij gebruikten om hun weg naar de bevrijding te graven – zijn de onstuitbare drang naar vrijheid gaan vertegenwoordigen. Hun gevangenneming door de Israëlische bezetting doet niets af aan het licht van hun heldenmoed en de inspiratie die zij bieden voor de toekomst van de bevrijdingsstrijd.

Mahmoud, Mohammed, Zakaria, Yaqoub, Ayham en Munadil zullen niet vergeten worden achter de tralies; sterker nog, het Palestijnse verzet heeft al duidelijk gemaakt dat de helden van de vrijheidstunnel zullen worden opgenomen in alle toekomstige uitwisselingen van gevangenen tussen het verzet en de bezetting, waarbij zij zich ertoe verplichten hun vrijheid te waarborgen.

**

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network benadrukt en versterkt de oproep van de Palestijnse gevangenenbeweging om vandaag samen te staan met de Palestijnse gevangenen en het Palestijnse volk om gerechtigheid en bevrijding te eisen voor Palestina, van de rivier tot de zee.

De “Freedom Tunnel” en de zes helden van de zelfbevrijdingsoperatie vertegenwoordigen de onbedwingbare hoop op vrijheid en de inzet voor bevrijding die door geen enkele hoeveelheid gemilitariseerde onderdrukking en zionistische kolonisatie is gestopt, al meer dan 73 jaar lang. De acties van deze “Vrijheidsbrigade” zijn niet alleen een symbool van hoop voor de Palestijnen, maar ook voor iedereen in de wereld die streeft naar gerechtigheid en vrijheid.

De heropsluiting van de zes zelfbevrijde gevangenen heeft niets afgedaan aan het licht van de bevrijding dat zij voor de mensheid vertegenwoordigen of aan de klap die zij hebben uitgedeeld aan de fata morgana van de Israëlische onoverwinnelijkheid en veiligheidscontrole. Zij weerspiegelen de onbreekbare Palestijnse wil om te leven, te strijden en te gedijen in de meest schijnbaar onmogelijke omstandigheden.

De imperialistische regeringen van het Westen zijn medeplichtig aan de voortdurende aanvallen op Palestijnse gevangenen en de kolonisatie van Palestina. Van de meer dan 3,8 miljard dollar die de VS jaarlijks aan wapens levert aan het Israëlische regime tot de voortdurende economische, politieke en diplomatieke steun van de Europese Unie, Canada, het Verenigd Koninkrijk en anderen, al deze staten zijn direct betrokken bij de voortdurende misdaden die tegen het Palestijnse volk worden begaan.

Overal ter wereld kunnen en moeten we nu handelen om ons aan te sluiten bij de helden van de vrijheidstunnel en alle Palestijnse gevangenen die strijden voor gerechtigheid, en voor de bevrijding van Palestina!

Neem deel aan de protesten en maak je eigen protestacties!