Vakbondsmedewerkers weigeren wapens te laden voor Israël

Bron: verklaring van coalitie in Israel
IMEMC, 4 maart 2024 ~~~ 

Een coalitie van Israëlische activisten en vakbondsleden gaf deze verklaring uit als reactie op de actie van havenarbeiders in België en Spanje die weigerden om schepen met munitie naar Israël te laden:

De Verenigde Staten hebben een lang bestaand beleid om Israël te voorzien van enorme hoeveelheden militaire hulp (die overigens enorme winsten oplevert voor de Amerikaanse wapenindustrie). Dit is sterk uitgebreid en geïntensiveerd sinds het uitbreken van de huidige oorlog in Gaza.

De constante stroom munitie uit de Verenigde Staten – en in mindere mate uit andere Westerse landen – is voor Israël absoluut onmisbaar om zijn oorlog te kunnen voeren. Israëls eigen wapenindustrie zou op geen enkele manier kunnen voorzien in een massale bombardementscampagne, waarbij Israël in een paar maanden veel meer bommen op een zeer smalle en overbevolkte strook land gooit dan wat de VS zelf heeft gedaan gedurende jaren van oorlog in Afghanistan en Irak.

Het leveren van wapens aan Israël werd van oudsher gerechtvaardigd als “Israël helpen zichzelf te verdedigen” en iedereen die er bezwaar tegen maakte, werd uitgescholden voor “willen dat Israëli’s worden blootgesteld aan gevaar”. Maar de oorlog die Israël lanceerde – ogenschijnlijk als reactie op de dodelijke Hamas-aanval op Israëlische gemeenschappen en militaire buitenposten op 7 oktober 2023 – bleek al snel niet de minste gelijkenis te vertonen met enige vorm van “zelfverdediging”, en zo was het ook nooit bedoeld.

Het is eerder een volledig ongebreidelde rooftocht, een orgie van moorden en baldadige vernietiging. Onder een constant spervuur van enorme bommen van elk een ton – waarvan Israël per bootladingen wordt voorzien – werden scholen, universiteiten, moskeeën (en sommige kerken), bibliotheken, openbare gebouwen van welke aard dan ook en de meeste particuliere huizen in de Gazastrook verwoest of zwaar beschadigd. De stad Gaza werd in puin gelegd, net als vele kleinere steden en dorpen. Dertigduizend Palestijnen werden gedood, waaronder meer dan tienduizend kinderen, en het dodental blijft stijgen. Anderhalf miljoen mensen werden uit hun huizen verdreven om onder afschuwelijke omstandigheden in de open lucht te leven.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, het hoogste tribunaal dat is opgericht om schendingen van het internationaal recht aan te pakken, kwam bijeen om de aanklacht van Zuid-Afrika aan te horen dat de daden van Israël in de Gazastrook kunnen culmineren in genocide – de vreselijkste van alle misdaden. Zestien van de achttien rechters – prominente juristen uit verschillende landen en met verschillende achtergronden – waren unaniem in hun oordeel dat het gevaar van genocide in de Gazastrook zeer serieus genomen moest worden. Het Internationaal Gerechtshof achtte het aannemelijk dat de daden van Israël zouden kunnen neerkomen op genocide en vaardigde zes voorlopige maatregelen uit: het beval Israël alle stappen te nemen die binnen zijn macht liggen om genocidale daden te voorkomen, inclusief het voorkomen en bestraffen van het aanzetten tot genocide, het verzekeren dat hulp en diensten de Palestijnen bereiken die in Gaza onder beleg staan, en het veiligstellen van bewijs van misdaden die in Gaza zijn gepleegd.

De reactie van de Israëlische civiele en militaire leiders was om voorbereidingen te treffen voor een grootscheepse aanval op de stad Rafah – precies de plaats waarheen Israël in eerdere stadia van de oorlog anderhalf miljoen Gazanen had verdreven. Israëlische leiders blijven voorbereidingen treffen voor een dergelijke aanval op Rafah, ook al waarschuwen Israëls eigen bondgenoten dat dit kan leiden tot een verschrikkelijk bloedbad en een onnoemelijke humanitaire ramp. Toch heeft het feit dat president Biden dergelijke vreselijke voorspellingen doet, hem er niet toe aangezet om de aanhoudende levering van wapens en munitie aan Israël te stoppen.

Het was onder deze verschrikkelijke omstandigheden dat de Palestijnse Algemene Federatie van Vakbonden (PGFTU) een dringende oproep deed aan “vakbonden in relevante industrieën” om te weigeren wapens te bouwen die bestemd zijn voor Israël en om te weigeren dergelijke wapens te vervoeren. Sommige vakbonden in verschillende landen hebben gehoor gegeven aan die oproep. Zo gaven vijf Belgische transportvakbonden een gezamenlijke verklaring uit waarin ze weigerden om wapentransporten naar het oorlogsgebied te laden of te lossen, en kondigde de havenarbeidersvakbond van Barcelona aan dat ze “geen activiteit in onze haven zou toestaan van schepen met oorlogsmaterieel” en riep ze op tot een staakt-het-vuren in Gaza.

Wij, ondergetekenden, Israëlische burgers en activisten in politieke organisaties, die geschokt en ontzet zijn door de daden van de Israëlische regering en het Israëlische leger, en die een toekomst van broederschap tussen Israëli’s en Palestijnen willen, beschouwen de bovenstaande acties van de Belgische en Catalaanse vakbonden als een gepast en prijzenswaardig antwoord op het verschrikkelijke bloedbad in Gaza. We roepen alle andere vakbonden wereldwijd op om dit voorbeeld te volgen en te weigeren wapens te bouwen die bestemd zijn voor Israël of dergelijke wapens te laden of te lossen.

Adam Keller voor Gush Shalom
Yossi Schwartz voor de ISL, afdeling RCIT in Israël/bezet Palestina


gerelateerd (berichten in dit archief):