Internationaal recht

CJPME is het oneens met Trudeau’s brief, die de rechtzaak van het ICC tegen Israël wil ontmoedigen

Bron: Pressrelease ,  
CJPME, 3 maart 2020 ~~~ 

Montreal, 3 maart 2020 – Canadezen voor gerechtigheid en vrede in het Midden-Oosten (CJPME) zijn het volstrekt oneens met de boodschap van een brief van de regering Trudeau die het Internationaal Strafhof (ICC) ontmoedigt onderzoek te doen naar mogelijke oorlogsmisdaden in Israël-Palestina. Het bestaan ​​van de brief kwam vorige week aan het licht. De brief van Trudeau is op 14 februari naar het ICC gestuurd en stelt dat, omdat Palestina niet als een volledige staat wordt erkend, de rechtbank niet bevoegd is om een ​​onderzoek in te stellen. In december bracht de hoofdofficier van justitie van het ICC, Fatou Bensouda, een rapport uit waarin werd gesteld dat er voldoende bewijs was dat oorlogsmisdaden waren gepleegd, maar vroeg om een ​​juridisch oordeel of de rechtbank bevoegd was om een ​​onderzoek in te stellen.

In haar aankondiging suggereerde Bensouda dat er vier onderzoeksgebieden waren bij haar kantoor voor oorlogsmisdaden: 1) Israëls oorlog tegen Gaza in 2014, 2) Israël’s illegale “nederzettingen” op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, 3) Israëls moord op demonstranten in Gaza in 2018-2019, en 4) het willekeurig schieten van raketten door Palestijnen. CJPME heeft jarenlang aandacht besteed aan de minachting van Israël voor het internationale recht en de mensenrechten en heeft herhaaldelijk opeenvolgende Canadese regeringen gevraagd om een ​​meer kritische kijk op Israëlische acties in de bezette Palestijnse gebieden te nemen. Alex Neve, secretaris-generaal van Amnesty International Canada, schreef eind vorige week in een open brief: “Straffeloosheid en een diepe minachting door Israël voor internationaal recht […] hebben een inhoudelijke rol gespeeld bij het bestendigen van het Israëlisch-Palestijnse conflict.” Niettemin lijkt de brief van Trudeau juridische mazen te zoeken in een poging een ICC-onderzoek naar Israël te laten ontsporen, wat suggereert dat het mislukken van Palestina om volledige erkenning als staat te verkrijgen een reden is om de zaak te verwerpen.

“Trudeau’s brief creëert de perfecte kip-en-ei situatie”, stelt Thomas Woodley, president van CJPME. “Israëls veronachtzaming van het internationale recht maakt het voor de Palestijnen onmogelijk om een ​​staat te hebben, terwijl Trudeau beweert dat totdat de Palestijnen een staat hebben, ze niet kunnen genieten van de bescherming van het internationale recht.” CJPME wijst erop dat 138 van de 193 lidstaten bij de VN sinds vorig jaar de staat Palestina hebben erkend en dat hoewel Israël heeft geweigerd toe te treden tot het ICC, Palestina in 2015 bereidwillig is toegetreden tot het gezag van de rechtbank. CJPME wijst er ook op dat het internationale recht – zoals het Vierde Verdrag van Genève – een normatief systeem is om kwetsbare mensen te beschermen, en dat de brief van Trudeau gevoelloos deze intenties ondermijnt.

Hoewel de regering geen kopie van haar brief aan het ICC heeft vrijgegeven, herhaalde een woordvoerder van buitenlandse zaken het standpunt van de regering over het ICC-onderzoek, zeggend: “Canada’s lang bestaande standpunt is dat het een Palestijnse staat niet erkent en daarom de toetreding van een dergelijke staat tot internationale verdragen niet erkent. Bij afwezigheid van een Palestijnse staat, is het de mening van Canada dat de [ICC] op dit gebied volgens het internationale recht niet bevoegd is. Met betrekking tot de oorlogsmisdaden die worden overwogen, vermeldde het ICC-rapport van december “onevenredige aanvallen” en “opzettelijk doden en opzettelijk veroorzaken van ernstig letsel aan lichaam of gezondheid” door Israël. Het vermeldt ook Israëlische oorlogsmisdaden met betrekking tot “de overdracht van Israëlische burgers naar de Westelijke Jordaanoever sinds 13 juni 2014” – een verwijzing naar Israëls praktijk van het illegaal koloniseren (via “nederzettingen”) van land dat het militair bezet.

Over CJPME – Canadezen voor gerechtigheid en vrede in het Midden-Oosten (CJPME) is een non-profit en seculiere organisatie die mannen en vrouwen van alle achtergronden samenbrengt die zich inzetten om gerechtigheid en vrede weer wortel te schieten in het Midden-Oosten. Haar missie is om besluitvormers in staat te stellen alle partijen eerlijk te bekijken en de rechtvaardige en duurzame ontwikkeling van de regio te bevorderen.

Neem voor meer informatie contact op met Khaoula Chehbouni, 438-380-5410 , Canadezen voor gerechtigheid en vrede in het Midden-Oosten, www.cjpme.org

Dit persbericht kan geheel of gedeeltelijk, 
zonder toestemming worden gereproduceerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.